E-ING-re átállás a Földhivatalokban 2024 március

Tisztelt Kollégák!

A TAKARNET adatszolgáltatásokkal kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

A 2024. év során változások jönnek a földhivatali ügyekben az E-INGATLAN nyilvántartás kiemelt projekt eredményeként. Az ingatlan-nyilvántartási, telekalakítási, földforgalmi, termőföldvédelmi eljárásokat megújító komplex projekt célja az volt, hogy csökkenjenek az adminisztratív terhek (költségek, illetve ügyintézési idő), ezáltal pedig tovább növekedjen a magyar gazdaság versenyképessége.

A Széchenyi 2020 programon belül, az Európai Unió Európai Szociális Alapja és Magyarország költségvetése által társfinanszírozásban megvalósuló KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00040 azonosítószámú projekt jelentős változást hoz a földügy és ingatlan-nyilvántartás területén. A projekt célja az ügyfélorientált földügyi hatósági elektronikus szolgáltatások kialakítása és a földügyi hatósági belső folyamatok elektronikus újraszervezése volt.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény alapján az E-ingatlan-nyilvántartás bevezetésére várhatóan 2024. október 1-jén kerül sor, a kötelező elektronikus ügyintézés pedig december 4-től valósul meg.

A fokozatosság elvének megfelelve, illetve a fenti jogszabályi előírásokra is figyelemmel több lépcsőben került bevezetésre az új elektronikus ingatlan-nyilvántartási rendszer, amelynek részeként 2024. márciusában a TAKARNET lekérdezések helyére az új ingatlan-nyilvántartásból való adatszolgáltatás lép. A megújítás keretében változik az adatszolgáltatási felület.

Az ingatlan-nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok alapján az ingatlanügyi hatóságnak jogszabályi kötelezettsége az adatszolgáltatás megvalósítása tulajdoni lap másolat, térképmásolat és földhasználati jog másolat tekintetében. Az új E-ingatlan rendszer (E-ING) felületén keresztül történő adatszolgáltatás kialakítása során a projekt stratégiai céljai mellett (egyszerűsítés, elektronizálás, integráció) a fejlesztés keretében kiemelt figyelmet fordítottunk az erre vonatkozó hatályos szabályozásra (Ákr. Eüsztv., Eüszvhr.).

Elektronikus csatornán történő automatikus adatszolgáltatás esetén kérjük vegyék fel kollégáinkkal a kapcsolatot az eing.ugyfelszolgalat@lechnerkozpont.hu e-mail címen a kapcsolattartó megjelölésével, akit az új műszaki kialakítás kapcsán kereshetünk.

Kollegiális tisztelettel:

dr. Posta Attila 
       elnök