Eing bevezetésének határideje módosult 2024 októberre

MÜK közlemény:

Ismét halasztott a jogalkotó, az egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi LXI. törvény (a továbbiakban: módosító törvény) 33. § értelmében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény (a továbbiakban: E-ING) 2024. február 1. helyett 2024. október 1-jén lép hatályba.

A módosító törvény indokolása szerint az elmúlt időszakban számos szakmai testület, szervezet, kamara kereste meg a jogalkotót azzal, hogy az új rendszer egyidejű bevezetése helyett fokozatos bevezetésre kerüljön sor, ezzel csökkentve a rendszer átalakításából eredő kockázatokat. A fokozatos bevezetés részeként a 2024. október 1. és 2024. december 3. között az ingatlan-nyilvántartás kérelmek a korábbi módon, papír alapon is benyújthatók lesznek.

A módosító törvény a halasztással összefüggésben az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Üttv.) rendelkezéseit és módosította. Az Üttv. 208/C. §-a értelmében az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultság nyilvántartásba vétele iránti kérelem 2024. július 1-jétől terjeszthető elő. A kérelemről az ügyvédi kamara elnöke a 2024. október 1-jétől hatályos 183/A. §-ban meghatározott feltételek alapján dönt. Ha a területi kamara elnöke a kérelemnek helyt ad, az ingatlan-nyilvántartási ügyben való eljárási jogosultságot legkorábban 2024. október 1-jei hatállyal veszi nyilvántartásba.

Ahogy korábban jeleztük, a Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) és a területi kamarák intenzíven dolgoznak azon, hogy minden lehetséges eszközzel támogassák a kollégákat az új rendszer használatára való felkészülésben. A MÜK erre a célra létrehozott munkacsoportja az év eleje óta dolgozik a tematika és az oktatási anyagok kialakításán, illetve azon, hogy az elméleti és gyakorlati vizsgára való felkészülést támogató anyagok kellő időben álljanak a kollégák rendelkezésére, illetve mindenkinek elegendő ideje álljon rendelkezésre a rendszer tesztelésére. Az E-ING 2024 októberi hatálybalépése miatt a kamarai képzés és számonkérés ütemezése is módosul oly módon, hogy a kollégáknak megfelelő idő álljon rendelkezésre már 2024. július 1. előtt is a feltételek teljesítésére.
Az elméleti képzéshez szükséges e-learning oktatási anyagok és vizsgakérdések jelentős része a MÜK és BÜK együttműködésében elkészült, azonban ezek tartalma a módosító törvényre tekintettel felülvizsgálatra szorul. A gyakorlati képzés és számonkérés elkészítésének – a kamarától független – előfeltétele továbbra is néhány, az E-ING informatikai rendszerével kapcsolatos feladat végrehajtása.