Győri Ügyvédi Kamara lett a Kamara új neve 2023. augusztus 11. napjától

Győri Ügyvédi Kamara lett a Kamara új neve

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara a 2023. június 27. napján megtartott közgyűlésén elfogadta az alapszabály módosítását. Ennek keretében a kamara neve is megváltozott. 
Az alapszabály módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt szövegét a kamara a 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Üttv.) 201. § (2) bekezdésben meghatározott 15 napos határidőn belül a törvényesség megállapítását kérve megküldte az illetékes miniszternek.
Az igazságügyi Miniszter Asszony 2023. július 31. napján kelt, XX-IFFO/83/11/2023. iktatószámú, kamaránk által 2023. augusztus 09. napján átvett leiratával a módosításokat, egyben a kamaránk egységes szerkezetű alapszabályát jóváhagyta, és a jóváhagyását elektronikus úton megküldte a részünkre.
Az Üttv. és a kamara alapszabályának rendelkezései szerint az új alapszabály a miniszter jóváhagyását követően, és az alapszabály kamara honlapján történő közzétételét követő napon lép hatályba.
A fentieknek megfelelően a kamaránk alapszabálya 2023. augusztus 11. napján hatályba lép, és így a kamaránk elnevezése ezen naptól.

Az új Alapszabályt a Kamaránk menüpont Szabályozás alpontban is meg lehet tekinteni.

https://drive.google.com/file/d/1kUVgkXAiThqo36Up3LN-EI-4_HjM8XFQ/view?usp=drive_link

Győri Ügyvédi Kamara.

Ezzel párhuzamosan egyes elérhetőségeink változtak, ennek  megfelelően a jelenlegi elérhetőségeink az alábbiak:

9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 3.                                                                 
Tel.: +36/96-519-029, 519-030
E-mail: kamara@gyoriugyvedikamara.hu
Honlap: www.gyoriugyvedikamara.hu