Történet

A Győri Ügyvédi Kamara 1875. február 15-én, délelőtt 9 órakor a városháza nagytermében tartotta alakuló ülését, és egy csapásra a térség egyik legfontosabb közéleti tényezője lett. Az 1874.évi XXXIV. Tc. az ügyvédi kamarák létrehozásáról, a magasabb szintű szervezettséggel lényegesen hozzájárult az ügyvédség igazi „karrá” fejlődéséhez.

Győrött a Királyi Jogakadémia jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a jogászság lényegi tényezőjévé vált a társadalmi elitnek, és szép számban reprezentálta magát a közéleti személyiségek körében is.

A Kamara elődjének tekinthetők, mint szakmai és társadalmi szervezetek az 1870-től indult győri Ügyvéd Egylet és az 1874-től jegyzett Jogász Dalkör (!) amelyek a kor sajtójában széles publicitásnak örvendtek.

A győri kamara, – melynek területe az első nyolcvan évben többször változott, volt idő amikor szinte az egész Észak-Dunántúlra kiterjedt és harcosan képviselte a kar szakmai és egzisztenciális érdekeit, mindaddig, amíg tehette. Autonómiájára, demokratizmusára azonban csak annyiban támaszkodhatott, amennyiben azt a kor viszonyai lehetővé tették. Ez a múlt század közepétől erős korlátok közé „szoríttatott”.

A megyei kamarai dokumentáció sajnos korántsem teljes. Elsősorban a győri kamara iratanyagára támaszkodhat, de ez is csak 1922-től állt a kutatók rendelkezésére, közülük főként a fegyelmi iratok maradtak fenn.

Az 1945 utáni korszak iratanyagai sem teljesek, vannak események, időszakok, amelyek alig dokumentáltak. A sajtóanyaggal éppen fordított a helyzet. A XIX. Század második felében, társadalmi jelentőségének megfelelően szinte naprakészen nyomon követhetők a győri kamarai élet mozzanatai. A XX. Század elején már gyérült az érdeklődés, de jelentősebb eseményeknek még mindig akadt krónikása, kivéve talán az 1918-19-es kamarai eseményeket.

1945 után a sajtó számára az ügyvédség mintha nem is létezett volna. Körülbelül 8-10 évenként bukkant fel egy rövidke írás.

1956 után az „ellenforradalmár ügyvédek” elleni írások, rendszerváltozás után pedig főként ugyanebben a témában a kortársak visszaemlékezései.

Kamaránk az elmúlt félévszázadban dr. Velsz Aladár, dr.Tóth Imre, dr.Nagy Jenő, dr.Fejes József, dr.Écsi Béla, Dr. Havasi Dezső és Dr. Posta Attila elnökök áldozatos vezetésével működött, illetve működik.

A megyei kamara történetéről az alapítás 125. évfordulójára kiadott kamarai emlékkönyvből szerezhetünk további ismereteket. (A „Győri Ügyvédi Kamara Történet 1875-2000” – kiadta a GyMSMÜK 2000. évben)

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara a 2023. június 27. napján megtartott közgyűlésén elfogadta az alapszabály módosítását. Ennek keretében a kamara neve is megváltozott.

 Az alapszabály módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt szövegét a kamara a 2017. évi LXXVIII. tv. (a továbbiakban Üttv.) 201. § (2) bekezdésben meghatározott 15 napos határidőn belül a törvényesség megállapítását kérve megküldte az illetékes miniszternek.
Az igazságügyi Miniszter Asszony 2023. július 31. napján kelt, XX-IFFO/83/11/2023. iktatószámú, kamaránk által 2023. augusztus 09. napján átvett leiratával a módosításokat, egyben a kamaránk egységes szerkezetű alapszabályát jóváhagyta, és a jóváhagyását elektronikus úton megküldte a részünkre.

Az Üttv. és a kamara alapszabályának rendelkezései szerint az új alapszabály az igazságügyi miniszter Dr. Varga Judit 2023. július 31. napján kelt jóváhagyását követően, és az alapszabály kamara honlapján 2023. augusztus 10. napján történő közzétételét követő napon lép hatályba.

A fentieknek megfelelően a kamaránk alapszabálya 2023. augusztus 11. napján hatályba lépett, és így a kamaránk elnevezése ezen naptól

Győri Ügyvédi Kamara.